Kim jestem

Dane Personalne

  • Imię i nazwisko: Paweł Lula
  • Data urodzenia: 30 czerwca 1966 r.
  • Miejsce urodzenia: Przemyśl
  • Miejsce pracy: Katedra Systemów Obliczeniowych, UEK Kraków
  • E-mail: pawel.lula@uek.krakow.pl

O mnie

Moje zainteresowania naukowe i dydaktyczne skupione są wokół problematyki analizy danych i systemów informacyjnych.

W pracy doktorskiej zajmowałem się problematyką badania odporności taksonomicznych metod grupowania. Przez kolejne lata prowadzone przeze mnie prace badawcze skupione były wokół problematyki sztucznych sieci neuronowych. Tym zagadnieniom poświęcona była również monografia habilitacyjna. Przez ostatnie lata zajmuję się zagadnieniami automatycznej analizy tekstów, a w szczególności statystycznymi metodami modelowania zawartości informacyjnej dokumentów tekstowych.

Pełnienie funkcji dziekana Wydziału Zarządzania UEK pozwoliło mi na zdobycie wiedzy i doświadczenia w zakresie funkcjonowania szkoły wyższej i zarządzania jednostkami szkolnictwa wyższego.

Praca

Doświadczenie zawodowe

2008 - aktualnie

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Dziekan Wydziału Zarządzania

2008 - aktualnie

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Kierownik Katedry Systemów Obliczeniowych

2005 - 2008

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Prodziekan Wydziału Zarządzania

2003 - 2008

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Profesor nadzwyczajny, Katedra Informatyki

1993 - 2003

Akademia Ekonomiczna w Krakowie

Adiunkt, Katedra Informatyki

1989 - 1992

Akademia Ekonomiczna w Krakowie

Asystent, Katedra Informatyki